Angela Haaima

Steunfractielid

Groen, roze en sociaal

Deze kreten zijn mij op het lijf geschreven. Ik ben 43 jaar, woon met mijn vrouw in Broekland en ben een van de weinige roze kandidaten die de gemeente Raalte rijk is. Met mijn ruime ervaring in medezeggenschap en beleidsadvieswerk heb ik een goede basis opgebouwd om mee te denken in de gemeentepolitiek.

Ik vind het belangrijk om zuinig te zijn op het groen wat we hebben en hier ook draagvlak binnen de maatschappij voor te creëren. Duurzaamheid moet een vanzelfsprekendheid worden, niet slechts bij overheidsinstanties, maar overal. Binnen de fractie gaat mijn speciale interesse uit naar de zorg, het armoedebeleid en een inclusieve samenleving. Het is belangrijk dat iedereen mee kan blijven doen en niemand uitgesloten of gediscrimineerd wordt.