Ralph Mulders

Fractielid

Ralph(1962) is al lange tijd zijn leven aan het aanpassen aan een duurzame leefstijl en aandacht voor een beter milieu. Het sluiten van de kringloop, verkleinen van de voetafdruk en het nalaten van een mooier, beter Raalte is zijn streven. Hij wil zijn idealen ook in de politiek verzilveren en daarmee het gemeentebeleid inspireren. Als opgeleid milieukundige weet Ralph als geen ander waarover hij dan spreekt en hij beschikt over een groot ‘groen’ netwerk, op het terrein van natuur en landschap en op het gebied van duurzaamheid.

Sinds het opzetten van de commissie groen binnen de gemeente Raalte is Ralph lid. Hij heeft veel kennis van bestemmingsplannen en zet zich onder meer in voor stop van intensieve veehouderij, kwalijke effecten van megastallen, het tegengaan van proefboringen op schaliegas, nacht voor de nacht, zonnepanelen, stoppen met glyfosaat en excesief gebruik van systemische insecticiden in de produktie van ons voedsel en natuurbehoud.

Ralph Mulders: “Ik breng graag de natuur in mijn eigenmilieu terg. Gewoon in de direkte leefomgeving. Ik ondersteun organisaties en verenigingen die zich als vrijwilliger inzetten voor het leefmilieu, mooie gebieden en voor natuurbescherming. Fietsen en openbaar vervoer hebben mijn hart. Ik wil ook duurzame energie op de kaart zetten. Voor zover ik weet heb ik een van de weinige windmolens in Raalte en heeft zich nog niemand gemeld die daar last van heeft. Duurzaamheid wil ik dichter bij mensen brengen. Zo vraag ik aandacht voor overbodige verlichting tijdens de Nacht van de Nacht. Ik maak me sterk voor een aantrekkelijke, leefbare gemeente, waar aandacht is voor de grote waarde die groen heeft. Voor ontspanning van mensen, maar ook voor planten en dieren. Over woningbouw, bedrijvigheid en ook over ons erfgoed heeft GroenLinks een duidelijk geluid; alleen bouwen wat echt nodig is. Een goede bescherming van alles wat zichzelf niet kan beschermen.

Veiligheid en leefbaarheid in de geweldige woonkernen die de gemeente rijk is. Het draait niet om de kern Raalte, het meeste gebeurd in de woonkernen waar inwoners met elkaar tot grootse dingen komen. Laten we dat mee erkennen en ondersteunen. Daar wordt de hele gemeente beter van.”