Thijs Marselis

Steunfractielid

Een rode draad in zijn leven is mensen een eerlijke kans geven om wat van hun leven te maken. Dat geldt zowel voor jong als oud. Geen ongelijke kansen voor kansarme kinderen, maar juist mogelijkheden scheppen in de eigen Raalter omgeving. Dit is een proces dat van de grond moet komen door o.a. stage- en andere werkervaringen in onze eigen omgeving samen met onderwijs en bedrijfsleven mogelijk te maken. 

Thijs (1953) is al vele jaren actief binnen GroenLinks Raalte. 

Thijs voelt zich het meest in zijn element in het sociale domein, waaronder onderwijs, waarin hij een groot deel van zijn leven werkzaam was. 

Niet alleen jongeren verdienen een eigen omgeving waar prettig, veilig en betaalbaar wonen mogelijk is. Ouderen willen een vergelijkbare invulling van hun woonomgeving. Bij hen is ook een groeiende behoefte om samen met anderen een eigen woonomgeving te ontwikkelen waar zorg, medische begeleiding e.d. dichtbij zijn. 

Helaas zijn er ook mensen die om welke reden dan ook geen werk meer hebben en in de uitkering terecht zijn gekomen. Velen van hen willen aan het werk. Helaas is er weinig stimulans te gaan werken omdat zij er nimmer beter van worden. Daarom pleit Thijs voor de invoering van het Basisinkomen. Zodat werk hen daadwerkelijk wat extra oplevert. Hun werk betekent minder controle. Kortom een win-win situatie.