GroenLinks Raalte meldt illegale bomenkap.

Naar aanleiding van een melding via het GroenLinks Raalte meldpunt bomen over grootschalige vellingen in het buitengebied heeft GroenLinks Raalte de betreffende locaties bezocht. Voor de vellingen is er geen kapmelding gedaan welke verplicht is onder de Wet Natuurbescherming de WNB. Gezien de grootschaligheid van de velling in een gebied met de status Natuur heeft GroenLinks Raalte besloten meer informatie op te vragen bij het bevoegd gezag en is voornemens een melding van illegale bomenkap te doen bij de Provincie Overijssel.

Het niet nakomen van de WNB bij het vellen van bomen is een economisch delict waarop, terecht, een forse sanctie staat. Een tweede locatie betreft een erf waar de APV van toepassing is en GroenLinks Raalte heeft de gemeente Raalte verzocht de overtreding te onderzoeken, handhavend op te treden en mogelijk een sanctie op te leggen.

GroenLinks Raalte heeft veel energie gestoken in het nieuwe groen- en kapbeleid getiteld ‘Groen, samen doen!’

De regelgeving voor het vellen van bomen is sterk vereenvoudigd en glashelder. In het streven naar een groene en bomenrijke gemeente Raalte is het signaleren van illegale bomenkap een prioriteit voor GroenLinks Raalte en wij zullen ons inzetten voor het naleven van de regelgeving omtrent het vellen van bomen die onder de APV en/of de WNB vallen.