GroenLinks vraagt actie van het College voor behoud van bomen. Stamdiameter <30 centimeter voor vergunningvrij kappen van bomen nu invoeren.

GroenLinks Raalte wil niet wachten op een nieuw groen en bomenbeleid, nu aanpassing van de stamdiameter voor het vergunningvrij vellen van bomen is gewenst.

GroenLinks Raalte gaat het College van B&W verzoeken haast te maken met de wijziging van de stamdiameter vergunningvrij vellen van 0.5 mtr. naar 0.30 mtr. gemeten op 1.3 mtr. boven het maaiveld. Waarom wachten op het voorstel groen en bomenbeleid welke is toegezegd door wethouder Wagenmans? Maak nu alvast een start met de bescherming van de bomen in het Raalter buitengebied. Immers het afschaffen van een kapvergunning was ook even snel geregeld. Het corrigeren van deze fout op korte termijn moet voor het College geen probleem zijn. Wij zullen een schriftelijk verzoek indienen en dit toelichten middels een inspreeksessie tijdens de raadspleinsessie van 5 oktober aanstaande.

Kaalslag door voorgenomen kap langs de provinciale N-wegen.

Verder maakt GroenLinks Raalte zich ernstig zorgen over de mogelijke kaalslag langs de provinciale N-wegen. GroenLinks ondersteunt het initiatief van RaalterBomen. Binnen de gemeente Raalte maar ook via de statenleden van GroenLinks Overijssel zullen wij direct actie ondernemen mocht het vellen van bomen langs de N-wegen binnen de gemeente Raalte aan de orde komen.