Sallaand is Gruun en niet Geil

Anno tweiduzendtwintig wôrt het gebruuk van onkruudverdelegers in de maatschappië nie mehr waardiert. Det was ut de laaste tien joar al niet mehr. Tot neentientachetig was gin ene boer t neudig. Daorna liek t net of wie nit mehr zonner konnen. Deur dah gebruuk bint t aantal planten en bluumen sterk achteruut goan. Ok de insecten bint met 80% afnommen. It roer mut umme. Ook bie it gemeentebestuur.

Anno tweiduzendtwintig wôrt het gebruuk van onkruudverdelegers in de maatschappië nie mehr waardiert. Det was ut de laaste tien joar al niet mehr. Tot neentientachetig was gin ene boer t neudig. Daorna liek t net of wie nit mehr zonner konnen. Deur dah gebruuk bint t aantal planten en bluumen sterk achteruut goan. Ok de insecten bint met 80% afnommen. It roer mut umme. Ook bie it gemeentebestuur. Glyfosaat past niet in aons marke; Past niet op de gronden van de gemeente Roalte; past niet in ons milieu, it geef ons geen gezont leêen en geluk (voor niet plat verstaonders de Marke das de Openbare ruumte) Wat gif glyfosaat oans wêh: - Smerig water, smerig lug, smerige baodm die naor de bliksem giet - Waat ons Glyfosaat ok bringt is onvruchtbaarheid, Parkinson en kankers. Daor is niks gin Sallaands van te bakk’n. GruunLinks dreumte d’r van umme it gif zoas ‘t Glyfosaat de wereld ut te kriegen te beginn’n in Salland. So as uulle weet bint oons alle vûlle plaasen veur gegaon int afschaffen. College bin uulle genee’en um jao te zeg’n teg’n it veurstel om Salland weer moi te maak’n deur it Glysofaat weg te laoten?

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

GroenLinks dringt al jaren aan op het verbannen van Pesticiden en Herbiciden waaronder Glyfosaat en vraagt het college hier in 2020 het voortouw in te nemen. Glyfosaat mag niet mee toegepast worden voor onkruidbestrijding in de openbare ruimte.
a. Kan het college bevestigen dat het nergens in de openbare ruimte meer wordt toegepast? Dus ook niet door professionals die door de gemeente worden gecontracteerd. De gemeente heeft agrarische percelen in haar bezit.
b. Kan het college bevestigen dat in de huidige en in nieuwe pachtcontracten het gebruik van glyfosaat uitgesloten wordt?
c. Is het college bereidt om op korte termijn een gebiedsregiseur aan te stellen om met de agrarische sector in overleg te gaan zodat de landbouw in Salland per 2020 Glyfosaat vrij is?
d. Hoeveel tijd is er volgens het college nog nodig voordat Raalte de regie gaat voeren bij het uitbannen van bestrijdingsmiddelen zodat niet de erfbetreders maar de samenleving zeggenschap krijgt over onze leefomgeving?