Programma van GroenLinks Raalte 2014 - 2018

Programma GroenLinks Raalte 2014 -2018

Inleiding
Er speelt momenteel veel in de samenleving. Er moet een omslag in het denken komen over energie en duurzaamheid. Ook de zorg staat aan de vooravond van een groteverandering, ook wel transitie genoemd. Op deze thema’s willen wij ons richten om onze omgeving voor toekomstige generaties aantrekkelijk en leefbaar te houden. 

• Groen en Milieu.
In de afgelopen periode hebben wij ons op een drietal hoofdthema’s gericht. Het eerste aandachtsgebied is Groen door velen herkend als duurzaam of ons milieu. Hoe moet Raalte er volgens ons over 4 jaar maar ook over 20 jaar uitzien. Dat lijkt ver weg, maar een visie vraagt nu eenmaal een blik in de toekomst. Wij zijn van mening dat wij alternatieve duurzame energiebronnen nodig hebben om de toekomst voor toekomstige inwoners leefbaar te houden. Dat betekent in onze visie o.a. aandacht voor alternatieve en duurzame energiebronnen, schone leefomgeving en bevorderen o.a. van openbaar vervoer.

• Werk en Wonen.
De huidige inwoners van Raalte en de kerndorpen prijzen hun omgeving. Dat willen wij behouden. Maar dat betekent ook dat de kernen leefbaar moeten zijn en blijven. Om leefbaar te zijn is er meer nodig dan het in stand houden van een school. Werk en creëren van werkgelegenheid door nieuwe op duurzaamheid gerichte bedrijven is voor ons een belangrijk item. Om een optimaal resultaat te bereiken, dienen informatiepunten, loketten en adviesgroepen in het leven worden geroepen die bedrijfsleven, agrariërs en bewoners kunnen ondersteunen en waar kennis kan worden uitgewisseld.

• Zorg
De zorg in de toekomst wordt meer op de persoon gericht. Mensen zullen minder vanuit een diversiteit van organisaties ondersteuning krijgen aangeboden. Steeds nadrukkelijker willen wij koersen op de verantwoordelijkheid van de mensen maar ook op snelle, efficiënte hulp door één persoon. Hierdoor zullen jongeren en ouderen en alle anderen die echte ondersteuning nodig hebben in onze visie op de meest goede wijze kunnen worden begeleid. Natuurlijk zijn de financiën belangrijk, maar in ieders belang kiezen wij voor kwaliteit. Groen Links verkiezingsprogramma 2014.

 

Wij vertrouwen er op dat u zich door onze punten aangesproken voelt en op 19 maart 2014 ons in de gelegenheid stelt onze visie inde gemeenteraad nader uit te werken. Op de volgende pagina’s treft u onze drie kernpunten aan. Daarbij hebben wij een groot aantal kleine actiepunten vermeld
 

 

 

 

 

Appels
Appels