Glyfosaat, weet jij wat je eet?

Ook in 2019 blijkt dat er in Salland glyfosaat wordt ingezet, je kostbare landbouwgrond doodspuiten met een herbicide, bah, wie bedenkt dit, dat wil je toch niet meer anno nu...
 

De sector zelf komt met rapporten waarin aangegeven wordt dat Round-up (met als werkzame stof Glyfosaat) niet de toekomst is.  
Rekken om de biodiversiteit te laten verrekken, de sector zegt nog tot 2030 nodig te hebben omdat anders landbouwproducten te kostbaar worden.

Wordt wakker LTO, Nederlandse consumenten slikken het nu al niet meer. 
Ook ‘de Koe zegt Boe’ en Glyfosaatmelk gaat er bij GroenLinks niet in, er zijn genoeg Sallandse boeren die laten zien dat het ook prima zonder kan.

‘Salland Glyfosaat vrij’ hoe trots klinkt dat! 
Glyfosaat wordt verantwoordelijk gehouden voor het systematisch verwijderen van allerlei kruiden die belangrijk zijn in het ecosysteem en het welzijn van landbouwdieren.

Insecten zijn afhankelijk van een gezonde bodem, diversiteit in kruiden en voedselbronnen.
80% van de Insecten is verdwenen.
Weidevogels verdwijnen als ze geen insecten meer kunnen vinden, de stand van de weidevogels holt achteruit, ook 80% verdwenen?

Zelfs de boeren leggen het loodje, zo’n 5 bedrijven per dag sluiten voorgoed de deuren.
Hoe hard moet de noodklok luiden, ook op economisch belangrijke landbouwgrond is het beschermen van het leven in de bodemen het produceren binnen een ecosysteem van groot belang. Veel boeren laten dat al zien en ook zij hebben florerende bedrijven.
Het kan dus wel.

Wat GroenLinks betreft is Salland nog dit jaar Glyfosaat vrij. Weet jij wat je eet!