Standpunten

Standpunten

Zorg

Centraal staat dat mensen dat doen wat ze zelf kunnen. Het gaat om het bevorderen van zelfredzaamheid. Zaken worden geregeld voor mensen die het echt niet zelf kunnen. We laten mensen niet aan hun lot over.

Groen en milieu

Wij zijn van mening dat wij alternatieve duurzame energiebronnen nodig hebben om de toekomst voor toekomstige inwoners leefbaar te houden. Dat betekent in onze visie o.a. aandacht voor alternatieve en duurzame energiebronnen, schone leefomgeving en bevorderen o.a. van openbaar vervoer.

Werk

Werk en creëren van werkgelegenheid door nieuwe op duurzaamheid gerichte bedrijven is voor ons een belangrijk item.