GroenLinks logo
Nieuws

Ons verkiezingsprogramma 2022-2026 Raalte in transitie.

Een nieuwe politiek Het roer moet om. Grote opgaven krijgen lokaal in onze gemeente hun beslag. Raalte moet in actie komen op gebied van klimaat, biodiversiteit...

31 jan 2022

Lees meer
Koeien en bloemen aan de rand vaan een beek in Jufferswaard
Landbouw

Landbouw

Een toekomstbestendige landbouw in Salland is een landbouw die voorop loopt in de transitie, een landbouw die natuurinclusief is. Maar wat is natuurinclusieve...

Lees meer
Laagvliegroutes
Leefbaarheid

Laagvliegroutes en Lelystad airport

GroenLinks Raalte wil geen speciale laagvliegroutes boven Nieuw Heeten, Heeten, Mariënheem en Heino voor Lelystad Airport. · GroenLinks Raalte wil eerst een...

Lees meer
Twee mannen monteren zonnepanelen op een dak
Energietransitie

Energie coöperaties

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat bij zon- en windprojecten op het land minimaal 50% in lokaal eigendom moet zijn! Mensen worden hiermee de baas van een...

Lees meer
samenwerking.jpg
Samenwerking

Iedereen doet mee

Diversiteit in de samenleving is een groot goed. Vanzelfsprekend is iedereen welkomen voelt zich thuis in de wijken en kernen van Raalte. Als symbool hiervoor...

Lees meer
Tiny house
Groen

Groen & Woningen

Transitie in wonen De woningtransitie biedt kansen om tegelijk aan meerdere crises van dit moment te werken. Het woningtekort, de energietransitie en de...

Lees meer
geld.jpg
Basisinkomen

(Basis)Inkomen

GroenLinks Raalte wil onderzoeken of de gemeente Raalte een proefgebied voor basisinkomen kan worden. We ondersteunen het initiatief Raalte Armoedevrij en...

Lees meer
Autoverkeer
Verkeer

Verkeerssituatie

GroenLinks Raalte strijdt voor de versnelde aanleg van een rondweg om Mariënheem. De opwaardering van de N35 mag geen onveilige obstakel zijn midden in je dorp...

Lees meer
Groenlinks plaatje zorg.jpg
Zorg

Zorg

Door ‘onttutteling’ en vertrouwen zijn mensen in staat hun eigen leven vorm te geven en zoveel als mogelijk zelf de regie te hebben en keuzes te maken. Voor...

Lees meer
Bio-Label-EU.jpg
Bioindustrie

Bio-Industrie

GroenLinks Raalte wil in kaart gebracht hebben welke mogelijkheden er zijn de megastal in Mariënheem te voorkomen en andere initiatieven voor megastallen het...

Lees meer
duurzaamhellendoorn.jpg
Verkiezingen

Duurzaamheid

Raalte heeft in haar visie ‘Op weg naar 2050’ gezegd dat duurzaamheid het domein van de burger is. GroenLinks Raalte vindt dat ook. De hele gemeente is het...

Lees meer