Denk aan aantrekkelijke nieuwbouw voor ouderen waar zij graag naartoe verhuizen zodat er ruimte komt voor starters in bestaande eensgezinswoningen. Denk aan het tot norm verheffen van natuurinclusief bouwen (zoals in de petitie vermeld die eerder op onze website met u werd gedeeld). En denk aan het isoleren en verduurzamen van bestaande wijken en kernen.

Bouwen en renovatie

Bouwen is nodig om het woningtekort op te lossen en voor een energiezuinige en milieuvriendelijke toekomst. Neem bijvoorbeeld de nieuw te bouwen Molenwijk in Heino. GroenLinks vindt dat bij het bouwen vanaf het bepalen van de locatie van de wijk tot het ontwerp en bouwen van de individuele woningen moet worden nagedacht over diversiteit en inclusiviteit van natuur én mensen. Dat betekent dat gekozen wordt voor diversiteit aan soorten woningen voor starters, sociale huur, gezinnen en ouderen. Wijken worden ontworpen met oog voor bestaande én plaatselijk mogelijke ecosystemen. Daarmee sla je meer vliegen in één klap: het zorgt meteen voor een gezonde en klimaatvriendelijke wijk waarin ruimte is voor mens en natuur om prettig, gezond en veilig naast elkaar te leven.

 

Tiny houses

Er is meer mogelijk dan rijtjeswoning, twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen. Er moet ruimte zijn voor ecowijken met nieuwe concepten, zoals tiny-houses en knarren-hof-initiatieven of de aardhuizen in Olst-Wijhe. De gemeente moet de mogelijkheden en initiatieven hiervoor onderzoeken, regie voeren en samenwerking op wijkniveau actief stimuleren. Uiteraard wordt vanaf het ontwerp tot en met bouw nauwe samenwerking gezocht met omwoners en aanstaande bewoners en stimuleert de gemeente samenwerking en overleggen en lokale initiatieven.

Groen renoveren

In bestaande wijken en infrastructuur verandert ook veel om deze klimaatneutraal en -adaptief en waar mogelijk klimaatvriendelijker te maken. Veel van de bestaande dorpen en wijken zijn ontworpen en gebouwd in de groeiperiode tussen de jaren ’60 en ’80 van de vorige eeuw. Ze

zijn aan vernieuwing toe om ze in de toekomst vitaal en leefbaar te kunnen houden. Dit vraagt om sturing en regie van de gemeente, zodanig dat bewoners ook zelf gestimuleerd worden om met oplossingen te komen voor hun wijk en situatie. De situatie is urgent en snelheid wordt gevraagd. GroenLinks wil een gemeentelijke strategie om in 2035 alle wijken energieneutraal te krijgen door in samenhang de opgave aan te pakken zodat efficiënt gewerkt kan worden. Nog voor 2030 begint de gemeente met de inwoners aan het vergroenen van de wijken om de biodiversiteit te herstellen.