Nieuws

Jesse stapt uit de Onderhandelingen: Gemiste kans!

Met de weigering om na te denken over migratie als wisselgeld is de kans heel groot dat bij de volgende verkiezingen alle PVDA-kiezers weer terug gaan keren naar hun nest. Alle GroenLinks partijen in een agrarische omgeving hebben niks gewonnen alleen verloren. Door het principieel uitstappen is GroenLinks nu weer die partij idealisten die alleen maar op principes sturen; waar niet mee valt te praten of samen te werken. Tenminste, dat is wat ik zou zeggen als ik D66, VVD of CDA was.
Dat zelfs ex-VVD ministers als Joris Voorhoeve zeggen dat het waarschijnlijk onmogelijk is om afspraken met Lybië te maken over opvang, wie is daar eigenlijk de regering, wordt voor het gemak ‘vergeten’ door de onderhandelaars. Dat de deal met Turkije kost bakken met geld terwijl daar mensenrechten met voeten worden getreden is ook zo’n blinde vlek.

 

Lees verder

GroenLinks Raalte in schoon water beheer

Al vele jaren geleden maakte toen nog prins Alexander bekend dat hij zich ging inzetten voor watermanagement. Hij voorzag dat er in de toekomst veel onrust zou kunnen ontstaan doordat water slecht over de wereld is verdeeld. Hierdoor zou wel eens grote onrust kunnen ontstaan.
Velen fronsten toen hun wenkbrauwen. Watermanagement?

 

Lees verder

De uitdaging voor de Sallandse lelie telers.

Er ligt voor de Sallandse lelie telers een kans:  de weg van het ´eens anders doen´ om een leefbare en gezonde wereld te krijgen. Elk jaar staan op een andere akker (bijna nooit twee jaren achter elkaar op hetzelfde veld vanwege de vervuiling en uitputting) de strakke en lange velden klaar om daar de bron te zijn van de nieuwe lelieoogst. Elk jaar stoor ik me als consument aan deze onnatuurlijke wijze van het op de markt brengen van deze bollen.  De knoppen worden tijdig door schoolkinderen –eindelijk beschermd met handschoenen en mondkapjes!!- eraf gehaald om de bol optimaal te kunnen laten ontwikkelen. Daarom wil ik geen lelies in mijn tuin.

Lees verder

GroenLinks Raalte meldt illegale bomenkap.

Naar aanleiding van een melding via het GroenLinks Raalte meldpunt bomen over grootschalige vellingen in het buitengebied heeft GroenLinks Raalte de betreffende locaties bezocht. Voor de vellingen is er geen kapmelding gedaan welke verplicht is onder de Wet Natuurbescherming de WNB. Gezien de grootschaligheid van de velling in een gebied met de status Natuur heeft GroenLinks Raalte besloten meer informatie op te vragen bij het bevoegd gezag en is voornemens een melding van illegale bomenkap te doen bij de Provincie Overijssel.

Lees verder

Beroerde grond.

Onlangs kreeg ik het boekje “ Boeren met ontzag” (van Wim Schippers) onder ogen en werd weer eens gewezen op het aandeel in het beheer van de mens op deze aarde. Eigenlijk vertelt de bijbel ons al dat we hier niet op deze aardbol zijn om ons economisch doel te halen, maar meer nog om te zorgen, bewerken en dienen van de aarde. Dat (be-) dienen van de aarde bevat het teruggeven aan de bodem wat we eruit hebben gehaald zodat het bodemleven weer aan het werk gaat om ons te laten leven van het vruchtgebruik van dezelfde aarde.  Nu worden de genoemde werkwoorden uiteraard door iedereen anders geïnterpreteerd, maar het is de verantwoording van de mens – die een ontwikkelt brein heeft gekregen om hier iets mee te gaan doen. De mens kan als enige wezen op deze aarde connecties maken en eventueel onderzoeken waar verbanden liggen. Deze vaardigheden kunnen we inzetten om er iets goeds mee te doen. 

Lees verder