Solitaire bijen hebben alleen toekomst bij een goed voedselaanbod. Het voedsel halen zij uit bloemen en plantjes die tot de inheemse soorten behoren. Dat is hun biotoop en dat is ook de compagnon voor overleven van de bloem. Aan de drachtplanten is grote behoefte want daar zijn er te weinig van. Meer en diverser dat is de noodzaak voor het overleven van de solitaire bijen. Dus, gemeente Raalte pas je maaibeleid aan: gemeentes én ook de burger. Maai en snoei heel selectief en dat brengt GroenLinks Raalte met haar borden “maai-me-nietje” meer onder de aandacht.