Zeker nu de laagvliegroute over Salland in stand lijkt te blijven, vindt GroenLinks Raalte dat Lelystad Airport gesloten moet blijven voor de geplande uitbreiding van vakantievluchten. Het oplossen van de laagvliegroutes is altijd een randvoorwaarde geweest voor opening van Lelystad Airport. Door de minister zijn concrete toezeggingen gedaan om de laagvliegroutes te schrappen. Zo is in de brief van de minister aan Tweede Kamer op 31 maart 2020 aangegeven dat “bij opening van de luchthaven de tijdelijke laagvliegroutes niet nodig zijn” en is in de daaropvolgende brief aan de Tweede Kamer van 1 juli 2020 gesteld “dat er een einde komt aan de laagvliegroutes”. Wij zien het nadrukkelijk als een belangrijke opgave van het Rijk, en ook van het nieuwe kabinet, om de gedane toezeggingen na te komen.

Het gaat in beginsel om 10.000 vluchten per jaar waarbij de vlieghoogte wordt aangepast tot op een hoogte van 1.800 meter en dat is te laag. Lager dan tot nu toe is toegestaan. Hoger kan volgens de luchthaven en het rijk niet omdat dan het vliegverkeer van en naar Schiphol in de knel komt. Lelystad Airport kan dus niet open zonder speciale laagvliegroute boven Salland. GroenLinks Raalte is mede daarom tegen de uitbreiding van het gebruik van het vliegveld.

Een beetje rust in Salland is ook belangrijk. Dat kan niet als aanvliegroute van Lelystad Airport. Fijnstof, geluidsoverlast en veiligheid? Keer op keer blijkt dat de overlast hoger wordt dan het Rijk ons vertelt. Iedere keer komt er een nieuwe rapportage en blijkt de verstrekte informatie bij de rechter onvoldoende. De belevingsvlucht die op 30 mei 2021 hiervoor is uitgevoerd geeft wat dat betreft weinig hoop. Iedere 8 minuten een vliegtuig laag over onze gemeente, dat willen we niet.

Het is bovendien een slecht plan om budget vluchten te parkeren boven de natuurparel Lemelerberg. Vliegtuigen horen niet boven natuurgebieden. Daar horen vogels ...geen vliegtuigen.