Basisinkomen

  • GroenLinks Raalte gaat zich inzetten om Raalte proefgebied voor het basisinkomen te laten worden
  • GroenLinks Raalte ondersteunt Raalte Armoedevrij

Met een basisinkomen haal je bijstandsmoeders uit de spagaat, kunnen jonge ouders tijdelijk meer aandacht voor hun gezin hebben, kunnen mensen parttime werken in combinatie met vrijwilligerswerk. En met een basisinkomen kan het hele systeem van controle achterwege blijven.

Een basisinkomen heeft natuurlijk veel meer voordelen, én wellicht ook nadelen. Daarom willen we er een proef van maken. Een proef met grote kans op succes, met een enorm positieve boost voor de samenleving. We gaan die zoektocht graag aan.

Inkomensondersteuning

  • Er komt ruimhartige inkomensondersteuning die niet ophoudt bij 110% van bijstandsniveau en er is consequent maatwerk op basis van wat mensen nodig hebben, zodat mensen met een minimumuitkering of -inkomen gezond kunnen leven, aan sportieve en culturele activiteiten kunnen meedoen en hun armoede te boven kunnen komen.

Raalte heeft een voedselbank. Is dat de manier waarop we solidair zijn? GroenLinks Raalte kijkt daar anders tegenaan. Wie zijn oor te luister legt bij de mensen achter de voedselbank, als je hoort hoe het kwartje in je leven net verkeerd kan vallen waardoor je in de problemen komt… Dan kunnen wij niet geloven dat de oplossing gezocht moet worden in ‘je eigen boontjes doppen’ , dan zien wij weinig christelijks aan de nu gekozen systemen, dan begrijpen we niet hoe je daarmee de belangen van de inwoners van je gemeente dient.

Onderzoek wijst uit dat ‘de mens’ intrinsiek gemotiveerd is te werken. Je hoeft niet bang te zijn voor ‘klaplopers’ en die paar die er zijn, je gunt geen werkgever dat personeel. Onderzoek wijst ook uit dat als mensen zich geen zorgen over geld hoeven maken, dat ze dan tijd besteden aan het zoeken van kansen.