• Alle verlichting in alle gemeentelijke gebouwen is ledverlichting die uitgaat als de ruimten niet meer worden gebruikt.
 • Alle gemeentelijke voertuigen zijn elektrisch.
 • Dienstreizen doe je met het openbaar vervoer, woon-werk ook het liefst (of met de fiets).
 • In de plantsoenen wordt alleen maar gewerkt met elektrische apparatuur op accu (en bladblazen doen we niet meer. Harken mag, laten liggen ook.)
 • De gemeente heeft voldoende zonnepanelen om in haar eigen stroomvoorziening te voorzien.
 • In de bedrijfskantines is alles lokaal en biologisch.
 • Iedere instelling met subsidie neemt in haar jaarverslag de paragrafen ‘gezond’ en duurzaam’ op. Dat mag een lege paragraaf zijn, maar we durven te wedden dat leden van zo’n instelling daar op den duur invulling aan gaan geven?
 • De bibliotheek krijgt een schap met alleen maar boeken over duurzaam doen en denken.
 • Iedere bouwvergunning wordt getoetst op gezondheid en duurzaamheid.
 • Geen prullaria-relatiegeschenken, maar producten uit onze eigen gemeente.
 • Landstede Welzijn heeft een prachtig cursusaanbod. Wij vinden dat er een lesavond met als onderwerp Duurzaamheid moet komen
 • GroenLinks Raalte vindt dat er een wethouder moet komen met duurzaamheid als portefeuille

GroenLinks Raalte wil dat voorkomen. Vandaar dat we op weg naar 2019 willen en dat we dat jaartal ieder jaar opschuiven, zodat we dan in 2050 zeggen: ‘gelukkig hadden we al vanaf 2018 de goede koers te pakken’. Die koers is wat GroenLinks Raalte betreft, vooral denken en doen over duurzaamheid als een structureel onderdeel van onze lokale leefomgeving. Niet ieder thema als een apart onderdeel, maar geïntegreerd in alle domeinen van onze samenleving. Ook op gebied van wonen en werken, ruimtelijke ordening, veiligheid, visie op werken en werkloos zijn, sport en toerisme, enz. Overal en altijd komt duurzaamheid om de hoek kijken. Goed voorbeeld doet goed volgen. Een oude wijsheid die aangeeft dat juist de gemeente het
goede voorbeeld heeft te geven.

Als je dus als gemeente anno 2018 de ambitie uitstraalt dat je jouw duurzaamheid regelt op weg naar 2050, dan vindt GroenLinks Raalte dat vooral een signaal dat het allemaal zo’n vaart nog niet loopt. We moeten nú aan de slag: op weg naar 2019! En de gemeente moet het goede voorbeeld geven. Daar wil GroenLinks Raalte zich hard voor maken!