GroenLinks Raalte in schoon water beheer

Al vele jaren geleden maakte toen nog prins Alexander bekend dat hij zich ging inzetten voor watermanagement. Hij voorzag dat er in de toekomst veel onrust zou kunnen ontstaan doordat water slecht over de wereld is verdeeld. Hierdoor zou wel eens grote onrust kunnen ontstaan.
Velen fronsten toen hun wenkbrauwen. Watermanagement?

 

Nu, anno 2017, wordt zijn stap erkend. Inderdaad is er in het afgelopen decennium veel veranderd op het gebied van ons wereldklimaat. Wie herkent niet de stevige slagregens in plaats van de regelmatige regenval? Wie heeft niet gemerkt dat seizoenen wel lijken te veranderen? Zijn er in de afgelopen jaren niet vele klimatologische records gevestigd?

Natuurlijk kunnen wij alleen in Raalte maar een heel klein beetje bijdragen aan het tegenhouden van al deze negatieve ontwikkelingen

Daarom brengt GroenLinks Raalte dit thema ook aan de orde. Eigenlijk is het best goed dat ons zwembad wordt verwarmd met warmte van de waterzuivering. Natuurlijk is het goed dat in nieuwbouwwijken het hemelwater niet meer via de riolering wordt afgevoerd en dat in Raalte noord wadi’s zijn ontwikkeld.

Toch zijn er ook andere thema’s waar wij aandacht voor vragen t.w.:

  • Minder verharding in bestaande woonwijken en bewoners vragen niet meer dan 50% van hun tuin te bestraten.
  • Bij nieuwbouwprojecten rekening te houden met de bestaande begroeiing. Het duurt immers nog vele jaren voor er weer nieuwe bomen e.d. staan die voldoende CO-2 opnemen. Hierdoor ontstaat vertraging van neerslag en ook afvang van vuilstof.
  • Door bij renovatieprojecten in samenwerking met de gemeente en woningbouwcoöperatie te bespreken hoe wordt omgegaan met waterbeheer. Meer groen?
  • Stimuleren dat burgers het hemelwater zelf opvangen in regentonnen.
  • Samen met de boeren bestrijdingsmiddel vermijden bij onderhoud van het openbaar groen en wegen . Immers deze middelen komen ook in ons oppervlakte water terecht met alle gevolgen van dien voor vissen en andere dieren die er gebruik van maken. Het verlagen van het grondwater vermijden om verdere inklinking van de bodem te vermijden om verdere inklinking van de bodem te voorkomen. Dat inklinken van de bodem kost de boeren veel energie en geld. Immers er moet meer met zomerdag worden besproeid en planten groeien minder.
  • Inwoners van onze gemeente wijzen op de “Subsidieregeling Klimaat-actieve stad 2017- Steden en dorpen schuilen niet voor regen en zon”

Voor reacties kunt u contact opnemen met GroenLinks Raalte. Wij horen graag hoe u hierover denkt. Wij werken namelijk liever samen met alle betrokkenen dan alleen.