Kamer stemt in met verbod op glyfosaat

De Tweede Kamer heeft 1 december jl. ingestemd met een verbod op de giftige stof glyfosaat in onkruidbestrijdingsmiddelen. GroenLinks wil het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen drastisch terugdringen. Het is zowel schadelijk voor onze gezondheid als voor de natuur. Daarom is het besluit van de Kamer een goede stap op weg naar het uitbannen van giftige onkruidbestrijdingsmiddelen.

Rik Grashoff: “Mooi om te zien dat nu eindelijk stappen worden gezet naar het uitbannen van giftige onkruidbestrijdingsmiddelen. Het gebruik van deze middelen bedreigt ons milieu en onze drinkwatervoorziening. GroenLinks wil dat staatssecretaris Dijksma haast maakt met de uitvoering van dit besluit. Gemeenten moeten namelijk weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast moeten snel vervolgstappen worden gezet door ook in de landbouw en glastuinbouw het gebruik van giftige gewasbeschermingsmiddelen stapsgewijs uit te bannen.”