Kom in actie en stuur een aansprakelijkheidsbrief tegen Lelystad Airport

Steeds meer mensen zijn tegenstander van de opening van Lelystad Airport. Het is voor Groenlinks Raalte ondenkbaar dat Lelystad Airport opengaat, want dit gaat ten koste van mens, milieu en natuur. In Lelystad een nieuw vliegveld optuigen voor 45.000 extra vluchten gaat ten koste van het klimaat en van het woonplezier van de inwoners van vier provincies. GroenLinks is dan ook tegen de opening van Lelystad Airport.

Samen tegen Lelystad Airport

Op 20 december heeft de gemeenteraad in Raalte met algemene stemmen een amendement (wijzigingsvoorstel) gesteund over het vragen aan de Veiligheidsregio IJsselland om de risico's van laagvliegroutes op te nemen in het risico-profiel en de beleidsagenda. GroenLinks Raalte stelt daarom schriftelijke vragen  aan het college met het verzoek deze te beantwoorden en om inwoners op de hoogte te brengen van de gevolgen van het Luchthavenbesluit Lelystad (2015) op eventuele toekomstige schadevergoedingen door burgers die overlast ervaren. 

Het recht op vergoeding van schade die een inwoner in de toekomst kan oplopen, verloopt als de inwoner niet binnen 5 jaar na invoering van het besluit de overheid aansprakelijk heeft gesteld. Deze aansprakelijkheid moet dus voor 1 april 2020 ingediend zijn, anders vervalt het recht op vergoeding van eventuele schade in de toekomst.

Stuitingsbrief
Het aansprakelijk stellen van de overheid voor iedereen die mogelijk in de toekomst overlast gaat ervaren van het Luchtvaartbesluit Lelystad, kan gedaan worden door het sturen van een standaardbrief. SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen) heeft een standaardbrief opgesteld die je hiervoor kunt gebruiken. Deze brief kan je hier vinden. Deze brief kan opgestuurd worden door iedereen die mogelijk schade gaat ondervinden van het Luchthavenbesluit Lelystad. Hoe meer brieven er worden verstuurd, hoe beter. Het is aan te raden de brief aangetekend te versturen, zodat je dan bewijs van verzending hebt.