Steun voor risico's laagvliegroutes

De gemeenteraad van Raalte erkent dat er risico’s zijn bij laagvliegroutes zoals ze nu zijn gepland in de veiligheidsregio IJsselland.

n de gemeenteraadsvergadering van donderdag 20 december is raadsbreed ingestemd met een aangepast amendement (voorstel tot wijziging) van GroenLinks Raalte. In het amendement staat dat het college in de veiligheidsregio moet proberen de laagvliegroutes toe te voegen als nieuw risico aan de beleidsagenda en aan het risicoprofiel. Dit is nodig omdat als de laagvliegroutes er toch komen het helder moet zijn waar en welke risico’s er ook in onze gemeente ontstaan en hoe die risico’s worden aangepakt.