Je kunt in de natuur zo maar niet een plant, dier, bacterie er tussen uithalen zonder gevolgen. Wanneer we alle mollen bv uit onze bodem zouden doen verdwijnen, krijgen we een verstoring van het bodemleven. De bodem gaat in elkaar klonteren. Wormen, emelten en andere bodemleven krijgen de overhand en tasten de groei op de bodem aan. Uiteindelijk zal er ook geen water meer doorgelaten worden want de bodem slaat dicht.

Wij mensen moeten vaker afblijven van wat de natuur levert en accepteren dat het is zoals het is. De mens kan en wil veel te veel de aarde naar zijn hand zetten en dat verstoort juist de natuurlijke balans die er is/was. De natuur heeft geen behoefte aan luxe: alleen de mens die daarmee de aarde uitput.

Met deze wetenschap zie je mij bij GroenLinks: om maatschappelijk en economisch dié keuzes te maken die we nodig hebben om de aarde straks gezond door te geven. Met zijn allen hebben we meer kennis nodig over de natuur hoe die samenwerkt en wat dat oplevert. Pas dan kun je keuzes maken die verantwoord en duurzaam zijn. We moeten veel meer natuurlijk denken en ook doen. Groen is mijn keuze!